Čarodějnice 2022 aneb pozdě ale přece

první ročník Sletu čarodějů a čarodějnic

Letos se na letišti Jindřichův Hradec uspořádal první ročník Sletu čarodějů a čarodějnic. Již od samého rána zde byl k vidění provoz bezmotorových letadel. Ve 14,00 započal oficiální program pro širokou veřejnost. Návštěvníci si mohli zakoupit vyhlídkový let jak bezmotorovým tak motorovým letadlem, kdy se lidé mohli zaletět podívat například nad svůj dům či nad Jindřichův Hradec z ptačí perspektivy. Pro děti zde byl připraven stánek s malováním na obličej a pro dospělé občerstvení přímo v hangáru. Po celé odpoledne zde byli statické ukázky letadel, včetně akrobatického letu se Zlínem 50 v podání Aleše Ferry ml. Tato akce byla první v tomto roce a návštěvníci mohli nahlédnout do zázemí letiště a do kabin letadel.
Den byl zakončen pálením čarodějnice.

Photo by: David Maršálek